Napisao Administrator   
utorak, 08 septembar 2009 23:44

Klub info

Logo kluba Na predlog roditelja i uz podršku Mesne zajednice 2002. godine, osnovan je košarkaški klub "OMLADINAC" Novi Banovci.
Klub je osnovan sa ciljem da što više dece uklju?imo u sport i da od njih stvaramo zdrave momke. Kvalitetnim radom sa decom iz godine u godinu postižemo izvanredne rezultate u takmi?enju za mla?e kategorije na nivou Vojvodine.
Poslednjih nekoliko godina preko kvalifikacija obezbe?ujemo u?eš?e u takmi?enju sa najja?im klubovima u Vojvodini gde postižemo odli?ne rezultate. Kao i svake godine tako i ove igra?emo kvalifikacije i nadamo se izboriti mesto u najja?oj
ligi Vojvodine sa više timova našeg kluba.
U?esnici smo velikih me?unarodnih turnira: Nema?ka, Austrija, Ma?arska, Gr?ka, Francuska gde tako?e u konkurenciji mnogih klubova iz Evrope osvajamo prva mesta i osvajamo pehare za ista.
Klub svake godine organizuje odlazak na neki od najkvalitetnijih kampova u zemlji i inostranstvu gde našii mladi košarkaši sti?u nova neophodna znanja košarkaške veštine.
Smer u kojem KK. "Omladinac" ide je jednosmeran prema gore, prema vrhu, stvaranje prvog tima iz sopstvene baze igra?a.
Klub je dobro organizovan, imamo šest selekcija mladih košarkaša sa kojima rade stru?ni neumorni pedagozi, naši treneri iz Banovaca.
U sezoni 2012/2013 klub je ostvario veliki uspeh,nakon 10 godina postojanja i napornog rada i tek drugog nastupa u seniorskoj košarci osvojeno je superiorno prvo mesto sa seniorskom ekipom u Letnjoj Sremskoj ligi sa svih 14 pobeda od 14 utakmica  i klub se u toj sezoni prvi put od osnivanja takmi?i u veoma jakom i ozbiljnom seniorskom rangu takmi?enja,drugoj muškoj Regionalnoj ligi.Klub ima sve mla?e selekcije sa kojima se jako ozbiljno i stru?no radi i koje se takmi?e u svojim uzrasnim kategorijama i na koje se u klubu veoma pridaje pažnje.

?lanovi uprave kluba su:

Šušterši? Željko,predsednik
Maksimovi? Miroslav,potpredsednik
Šušterši? Dalibor
Mirkovi? Sanja
Jovanovi? Draško
Tur?inovi? Svetlana
Gavrilovi? Dejan